fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Komornik nie zajmie przedmiotów potrzebnych niepełnosprawnym

www.sxc.hu
Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu trafił projekt wyłączający spod egzekucji sądowej przedmioty, które są niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnikowi lub członkom jego rodziny.
Autorami nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego są posłowie Platformy Obywatelskiej.
Obecnie istnieje rozbieżność pomiędzy przepisami regulującymi wyłączenia przedmiotowe z egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i w postępowaniu egzekucyjnym cywilnym.
W pierwszym typie postępowania znajduje się wyłączenie spod egzekucji przedmiotów niezbędnych ze względu na ułomność fizyczną dłużnika lub członków jego rodziny, które  wprowadzone zostało już w 2001 r., natomiast procedurze do chwili obecnej nie ma analogicznej regulacji.
Posłowie wskazują, iż prowadzi to do znanych z doniesień prasowych przypadków wszczynania postępowania egzekucyjnego z przedmiotów niezbędnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym. Często jest to egzekucja z przedmiotów nabytych przy dofinansowaniu ze środków publicznych (najczęściej ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
Tymczasem autorzy projektu uważają, że istnieje potrzeba ujednolicenia regulacji obu postępowań egzekucyjnych toczących się pod rządami kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. - Nie ma żadnych powodów aby prywatni wierzyciele mieli większe uprawnienia egzekucyjne niż organy publiczne prowadzące egzekucję za pomocą poborców skarbowych – wskazują w uzasadnieniu projektu posłowie PO.
Projekt był konsultowany z władzami Samorządu Komorniczego i spotkał się z ich poparciem.
Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA