fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Współpraca mazowieckich firm ze szkołami zawodowymi

Do 10 stycznia przyszłego roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów podnoszących atrakcyjność i jakość nauczania poprzez organizację staży i praktyk.
To już ostatni konkurs na wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tej perspektywie finansowej. Realizowane projekty mają dotyczyć współpracy z przyszłymi pracodawcami w zakresie organizacji staży oraz praktyk, pozwalających nabyć praktyczną naukę zawodu. A to oznacza szasnę dla lokalnych, mazowieckich firm włączenia się do takich projektów i przeszkolenia potencjalnych przyszłych pracowników. Tym bardziej, że możliwe będzie także realizowanie projektów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, obejmujących naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Przyszli beneficjenci przyznaną dotację będą mogli przeznaczyć także na dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne, które pomogą w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie nauki w szkole, jak również na doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce. Wsparcie otrzymają także proje...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA