fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT a nabycie trudnych wierzytelności

Sąd pierwszej instancji ponownie rozpatrujący sprawę może odstąpić od wykładni dokonanej przez NSA, gdy przed wydaniem przez niego orzeczenia zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący analogicznej kwestii.
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2013 r. (I FSK 1370/12).Spółka planuje nabyć wierzytelność trudną po cenie niższej od jej wartości nominalnej. Po nabyciu będzie prowadziła egzekucję komorniczą, bądź zawrze z dłużnikiem ugodę, na mocy której będzie on spłacał dług w umówionych ratach miesięcznych aż do całkowitego zaspokojenia. Organ podatkowy w interpretacji indywidualnej zaklasyfikował tę czynność jako usługę ściągania długów, która podlega opodatkowaniu VAT. Spółka nie zgodziła się z takim stanowiskiem i złożyła skargę do WSA.WSA wskazał, że czynności opisane przez spółkę nie są usługą ściągania długów i nie powinny być opodatkowane. W związku z tym organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną, w wyniku której NSA uchylił skarżony wyrok. Wskazał, że jedynie w sytuacji, gdy celem nabycia wierzytelności nie jest ściągnięcie długu, ale np. przejęcie podmiotu sprzedającego wierzytelność i jej odsprzeda...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA