fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakładowy fundusz rehabilitacji nie opłaci szczepień pracownika

Celem wyodrębnienia środków finansowych na pomoc osobom z niepełnosprawnością jest spełnienie ich szczególnych potrzeb. W tym pojęciu nie mieszczą się koszty zabiegów, które nie mają związku z obniżoną sprawnością organizmu.
W katalogu wydatków, jakie pracodawca może pokryć ze środków funduszu rehabilitacji, jest  m.in. podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1300). Ponieważ rozporządzenie nie precyzuje, jakie świadczenia wchodzą w ten zakres, organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org zwróciła się do resortu pracy z pytaniami, czy ze środków ZFRON można sfinansować pracownikom niepełnosprawnym koszt szczepień ochronnych zapobiegających zakażeniom, a także badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników niepełnosprawnych.Jak wynika z odpowiedzi resortu pracy >patrz ramka – choć przepisy dotyczące administrowania funduszem rehabilitacji nie zakazują finansowania z jego środków tego rodzaju kosztów, to nie można wywodzić, że jest to możliwe. Należy kie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA