fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Zajęcia za 1 zł dla przedszkolaków problemem dla rodziców

www.sxc.hu
O rozważenie możliwości uzupełnienia obowiązującej podstawy programowej o zajęcia z podstaw języka obcego do Ministra Edukacji Narodowej zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich.
Do rzecznika trafiają skargi rodziców, którzy zwracają uwagę na zmianę przepisów regulujących kwestię pobierania opłat za naukę i opiekę w publicznych przedszkolach. Obecnie koszt godziny opieki wykraczającej poza realizację podstawy programowej nie może przekraczać 1 zł.
W związku z określeniem górnej granicy wysokości opłaty, część rodziców obawia się obniżenia jakości nauczania, zubożenia oferty zajęć dodatkowych oraz praktyczne wykluczenie możliwości organizowania lekcji prowadzonych przez specjalistów niebędących pracownikami przedszkola.
W pismach do RPO rodzice wskazują, że wraz z wejściem w życie nowelizacji wiele przedszkoli zrezygnowało z prowadzenia zajęć niewynikających z podstawy programowej, ale stanowiących jej cenne uzupełnienie, w tym przede wszystkim zajęć z języka obcego. Obawiają się oni, że może to prowadzić do pogorszenia szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na zapisanie dziecka do przedszkola niepublicznego lub na dodatkowe lekcje po godzinach pracy placówki.
Rzecznik zwróciła się, więc do Minister Edukacji Narodowej o rozważenie możliwości uzupełnienia obowiązującej podstawy programowej o dostosowanie do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym zajęcia z podstaw języka obcego.
W swoim wystąpieniu do MEN, rzecznik zwraca także uwagę na brak jednolitej wykładni przepisów ustawy o systemie oświaty, która prowadzi do różnic w standardzie nauki i opieki w różnych gminach. Część organów prowadzących placówki ograniczyła liczbę dodatkowych zajęć, a część przyjęła interpretację, zgodnie z którą rady rodziców, w ramach swoich kompetencji, mogą zbierać dobrowolne składki lub gromadzić środki z innych źródeł (np. pozyskiwać sponsorów), a uzyskane środki przeznaczać na zorganizowanie zajęć edukacyjnych zgodnie z życzeniem rodziców.
- Podobna interpretacja, o ile nie prowadzi do faktycznego omijania przepisów o ograniczeniu wysokości opłat za opiekę w przedszkolu, wydaje się być nie tylko zgodna z prawem, ale także zgodną z wolą i oczekiwaniami rodziców – podnosi Stanisław Trociuk, zastępca RPO. – Nie ulega wątpliwości, że ewentualna składka na ten cel musi być dobrowolna, a zajęcia zorganizowane w taki sposób, aby nie prowadziły do dzielenia dzieci ze względu na to, czy ich rodzice zgodzili się na dokonanie wpłaty – dodaje.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA