fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak skarbówka hoduje odsetki

Inspektorzy nie mają motywacji do szybkiego kończenia kontroli u podatników. Wiedzą, że odsetki za zwłokę i tak zostaną naliczone, i to za cały czas postępowania – choćby nawet trwało ono kilka lat
Nie ma już wojewódzkich kolegiów skarbowych, gdyż zostały zniesione. W spadku po nich jednak pozostał w ustawie o kontroli skarbowej przepis, który nie motywuje inspektorów do pracy, czyli sprawnego prowadzenia postępowań kontrolnych, bez niepotrzebnego ich przedłużania. Wręcz przeciwnie – może on stanowić bodziec do przeciągania spraw na całe lata, aby do kasy państwa wpłynęły jak największe odsetki za zwłokę od ujawnianych nieprawidłowości podatkowych.Chodzi o art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, którego brzmienie zmieniła nowelizacja ustawy o utworzeniu wojewódzkich kolegiów skarbowych (DzU z 2003 r. nr 137, poz. 1302).W efekcie od 1 września 2003 r. zaczęło obowiązywać prawo, które nie przewiduje możliwości nienaliczania odsetek za zwłokę w trakcie kontroli prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej (UKS).Artykuł 8 nowelizacji jednoznacznie wyłączył bowiem stosowanie do tego rodzaju postępowań kontrolnych ordynacji podatkowej, a ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA