fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sztuka

Wirtualne spacery po cerkwiach w Beskidzie Niskim

Cerkiew Archanioła Michała w Pielgrzymce wzniesiona została w XVIII wieku
materiały prasowe
W internecie można odbyć wycieczkę do dwóch pięknych drewnianych cerkwi Beskidzie Niskim: w Hańczowej i Pielgrzymce.
Cerkiew Opieki Matki Bożej w Hańczowej pochodzi z XIX wieku, ale zbudowana została na XVI-wiecznych fundamentach, a cerkiew Archanioła Michała w Pielgrzymce wzniesiona została w XVIII wieku. Wirtualna wersja odwzorowuje je ze wszystkimi detalami, a prezentacji towarzyszy wspaniała muzyka cerkiewna w tle.
Prezentacja Zabytów w Internecie jest rezultatem zakończonego kolejnego etapu projektu digitalizacji dziedzictwa kulturowego, realizowanemu przez MKiDN we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga.
Paweł Myszka, kierownik projektu, podkreśla, że polskie cerkwie są zjawiskami unikalnymi w skali światowej. Nie tylko te, które ostatnio wpisano na listę UNESCO (16 karpackich cerkwi po stronie polskiej i ukraińskiej), ale również inne, jak np. w Hańczowej i Pielgrzymce. I podkreśla, że „Przez umieszczenie ich bogactwa na stronach internetowych opatrzonych komentarzem i historią stają się niezwykle cennym materiałem dla wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką."
Digitalizacja tych zabytków nie tylko pełni rolę edukacyjo-popularyzatorską, ale zgromadzona do niej dokumentacja fotograficzna i pomiarowa może być podstawą do prowadzenia prac konserwatorskich. Realizacja projektu digitalizacji cerkwi w Hańczowej i Pielgrzymce kosztowała 90 tys. zł.
Obie cerkwie w Hańczowej i Pielgrzymce były pierwotnie  grekokatolickimi świątyniami łemkowskimi; obecnie są cerkwiami prawosławnymi. Mają charakterystyczną budowę trójzrębową i malownicze sylwetki z górującymi wieżami i kopulastymi hełmami.
Wnętrze Cerkwi Opieki Matki Bożej  w Hańczowej zdobi wspaniała XIX-wieczna figuralno-ornamentalna polichromia  - dzieło Antoniego, Michała i Zygmunta Bogdańskiego. Ikonostas pochodzi z XVIII wieku. Na stropie nawy obraz ukazujący Chwałę Bożą - Przemienienie Pańskie. W plafonie o kształcie czterolistnej rozety Chrystusa otaczają prorocy Mojżesz i Eliasz.
Cerkiew Archanioła Michała w Pielgrzymce ma piękną polichromię wykonaną Pawła i Jana Bogdańskich oraz ikonostas wykonany przez Romana Rychlickiego ze Żmigrodu. W cerkwi znajdują się również ikony z wcześniejszych świątyni, m.in. otaczana czcią przez wiernych, Ikona Matki Bożej z XVI wieku.
Monika Kuc
Wirtualne wycieczki dostępne są na stronach: cerkiew-pielgrzymka.pl; cerkiew-hanczowa.pl
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA