fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychód wykonawcy robót w miesiącu ich rozliczenia

Dopiero ostateczne rozliczenie wykonanych robót budowlanych potwierdzone przez zamawiającego stanowi podstawę zapłaty za tę usługę
Tak więc spółka, która wykonała roboty budowlane w grudniu 2007 r., zaliczy otrzymaną za nie kwotę do swoich przychodów podatkowych dopiero w styczniu 2008 r., ponieważ dopiero wtedy zamawiający potwierdził je przejściowym świadectwem płatności podpisanym przez strony.Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IP-PB3-423-534/07-2/JG). W interpretacji nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że przychód z tytułu usług budowlanych wykonanych w grudniu 2007 r. jako związany z częściowym wykonaniem usługi należało uznać za przychód 31 grudnia 2007 r. Podatnik powołał się na art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. CIT).Usługi budowlane robót drogowych, jakie prowadzi podatnik, są rozciągnięte w czasie, a umowy FIDIC zawarte z inwestorami przewidują częściowe fakturowanie poszczególnych etapów budowy na podstawie przejściowego świadectwa płatności. Zwykle okresem rozliczeniowym jest dany miesiąc. Wykonane w tak...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA