fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Na jakich warunkach jeden przedsiębiorca może wynająć swój lokal drugiemu

Umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, jeśli obie strony wywiązują się z obowiązków, można wypowiedzieć tylko w wypadkach w niej określonych. Natomiast umowę bezterminową można zakończyć po uprzednim jej wypowiedzeniu
Czytelniczka ze względu na stan zdrowia zamierza czasowo ograniczyć działalność gospodarczą i wynająć jeden z dwu wykorzystywanych lokali użytkowych. Lokal jest jej własnością i figuruje w ewidencji środków trwałych (tzw. własność hipoteczna). Pyta, czy dla takiego lokalu minimalny okres najmu wynosi trzy lata i w jaki sposób można najem wypowiedzieć. Jest to dla niej istotne, bo jeśli wróci córka, która jest teraz za granicą, i zdecyduje się podjąć z nią współpracę, to znów będzie potrzebny także drugi lokal.Nie ma żadnych ograniczeń co do minimalnego okresu najmu lokalu użytkowego. Może on trwać przez dowolnie uzgodniony przez najemcę i właściciela czas oznaczony, np. trzy miesiące, sześć miesięcy, trzy lata, pięć lat itd. Można też zawrzeć umowę najmu na czas nieoznaczony (bezterminowo).To, czy umowa jest zawarta na czas oznaczony czy bezterminowo, ma zasadnicze znaczenie, gdy chodzi o kwestię rozwiązania umowy i odzyskanie możliwośc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA