fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Kłopoty z wykupem spółdzielczego mieszkania

Rzeczpospolita
Mam problem z przekształceniem mieszkania lokatorskiego spółdzielczego we własność.
Proszę mi odpowiedzieć, czy spełniam warunki, mając całkowicie spłacone koszty budowy i kredyt. Stan gruntów jest uregulowany. Jestem 17 lat po rozwodzie. Na mocy wyroku sądu rozwód odbył się z orzeczeniem winy męża oraz jego eksmisji z lokalu z uwagi na jego agresywność. Został on także wymeldowany. Wkład mieszkaniowy gromadzony był na mojej książeczce mieszkaniowej, założonej jeszcze przed ślubem. Mieszkanie otrzymaliśmy, będąc w związku małżeńskim, mając już dwoje dzieci. Po rozwodzie nie został przeprowadzony podział majątku ze względu na koszty. Sprawę odłożyłam.
Dziś chcę przekształcić mieszkanie lokatorskie i wykupić je na własność. Spółdzielnia odmawia ze względu na brak podziału majątku. Uważam, że spełniam warunki, wpłaciłam przecież cały wkład. Mój były mąż przez te wszystkie lata nie mieszkał tu i nie interesował się nami.Czy spółdzielnia ma prawo blokować procedurę przekształcenia i wykupu mieszkania? R. S.
Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego – Rozumiem przytoczone argumenty, ale według mojej oceny spółdzielnia mieszkaniowa postępuje prawidłowo. To obydwoje państwo jesteście posiadaczami spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Zarówno były mąż, jak i pani nie możecie w kwestii przekształcenia lokatorskiego prawa podejmować decyzji oddzielnie. Oświadczenie woli w tej sprawie do czasu podziału posiadanego majątku należy do państwa obojga. Są dwie możliwości: najpierw podział majątku i podpisanie ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu, i późniejsze jego przekształcenie we własność odrębną, względnie solidarne podjęcie przez państwa działań mających na celu przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu we własność odrębną i pozostawienie do odrębnej decyzji rozliczenie tej transakcji pomiędzy byłymi małżonkami.Uważam, że najpierw należałoby doprowadzić do uporządkowania majątkowego lokatorskiego prawa do lokalu, ponieważ zastosowanie wariantu drugiego będzie skutkowało wystąpieniem roszczenia byłego współmałżonka do połowy wartości lokalu, co po przekształceniu tego prawa będzie kwotą niemałą. Niezależnie od powyższego występuje również zagrożenie wynikające z mgliście zarysowanego w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązku zapłacenia podatku VAT w przypadku, gdy wniesienie wkładu lokatorskiego nastąpi po 1 maja 2004 roku. Wydawane w tym zakresie interpretacje przez urzędy skarbowe nakazują zapłacenie podatku VAT w wysokości 7 procent, lecz osobiście nie zgadzam się z tą wykładnią, ponieważ jest ona sprzeczna z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 10 wyraźnie stanowiącym, że opodatkowane są tylko te części nieruchomości, które są zasiedlane względnie zamieszkiwane po raz pierwszy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA