fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Dwa mieszkania, jedna księga wieczysta

Mam dwa małe mieszkania, które zostały wydzielone z jednego większego lokum wiele lat temu. Chcę teraz sprzedać jedno z nich, ale znajdują się, niestety, w jednej księdze wieczystej. Co w takiej sytuacji mam zrobić? I ile będzie mnie to kosztować?(nazwisko do wiadomości redakcji)
Odpowiada Tomasz Ośko, kancelaria Connexus Tomasz Ośko i Wspólnicy
– Zgodnie z treścią ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece dla każdej nieruchomości powinna być prowadzona odrębna księga wieczysta. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których lokale zostały wyodrębnione. Ponadto również § 7 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów precyzuje, iż księgi wieczyste prowadzi się odrębnie dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. W związku z powyższym czytelnik może złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości wniosek o założenie nowej księgi wieczystej dla wydzielonej nieruchomości lokalowej. Wniosek ów składa się na właściwym formularzu (tzw. KW-ZAL), który znaleźć można m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należny dołączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej, np. akt notarialny i wyrok sądowy. Warto też wskazać, że podstawą oznaczenia lokalu w księdze wieczystej będzie również zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową. Wnioskodawca zobowiązany jest też dołączyć do wniosku dowód dokonania opłaty sądowej (60 złotych).
Jeśli czytelnik nie złoży wniosku o założenie nowej księgi wieczystej przed sprzedażą wyodrębnionego lokalu, wniosek taki może trafić do sądu skierowany tam przez notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący m.in. czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tego lokum nie była prowadzona księga wieczysta. Na mocy takiego wniosku dla sprzedanej nieruchomości założona zostanie właściwa księga wieczysta.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA