fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Orzeczenie sądowe z PESEL i NIP

Orzeczenie sądowe z PESEL i NIP
www.sxc.hu
W wyrokach lub ugodach sądowych, które mają być podstawą wpisu do księgi wieczystej, ewidencji lub innego rejestru albo też stanowić tytuł zabezpieczenia, sąd ma zamieszczać dane identyfikujące strony.
Ten nowy rygor wprowadza nowela rozporządzenia ministra sprawiedliwości: regulamin urzędowania sądów powszechnych, która dziś wchodzi w życie.
Sąd poda PESEL lub NIP strony lub uczestnika postępowania – osoby fizycznej, jeżeli są obowiązani do jego posiadania lub go po prostu mają. Sąd ma też zamieszczać numer z Krajowego Rejestru Sądowego, a w razie jego braku numer w innym rejestrze lub NIP.
Zmiany te mają związek z ustawą z 10 maja 2013 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego (DzU z 6 czerwca, poz. 654), która m.in. nałożyła na sędziów obowiązek ustalania PESEL pozwanego – dłużnika (w e-postępowaniu to obowiązek powoda). Mają one zapobiegać pomyłkom co do osoby dłużnika na etapie egzekucji komorników.
Nowe zasady  stosuje się do orzeczeń wydanych w postępowaniach wszczętych po 6 lipca 2013 r. (wtedy weszła w życie wspomniana nowela k.p.c.) oraz do ugód sądowych zawartych w postępowaniach wszczętych po tym dniu.
Dodajmy, że 14 sierpnia weszły w życie podobne rygory  dotyczące  klauzuli wykonalności.
podstawa prawna: rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 lipca 2013 r. DzU z 30 lipca 2013 r., poz. 870
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA