fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Terminowe potrącenie wierzytelności wyklucza korektę kosztów

www.sxc.hu
Pojęcie „uregulowania zobowiązania”, którym posługuje się ustawodawca w ustawie o CIT, powinno być interpretowane szeroko i w konsekwencji obejmować każdą prawnie dopuszczalną formę wykonania zobowiązania przez podatnika.
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 5 lipca 2013 r. (IPTPB3/423-109/ 13-5/MF).Sprawa dotyczyła obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku terminowej zapłaty zobowiązania. Wprowadzony 1 stycznia 2013 r. art. 15b ustawy o CIT nakłada obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli wydatek zaliczony do kosztów nie został uregulowany w określonym ustawą terminie.W rozpatrywanym przez Izbę Skarbową w Łodzi stanie faktycznym wnioskodawca rozliczał się z kontrahentem poprzez dokonywanie kompensaty wzajemnych zobowiązań. Spółka sprzedawała swoje wyroby podmiotowi, który równocześnie świadczył na jej rzecz usługi. Wnioskodawca zaliczał kwotę wynikająca z faktury otrzymanej od kontrahenta do kosztów uzyskania przychodów, a następnie rozliczał ją poprzez kompensatę. Zarówno faktury wystawiane przez spółkę, jak i otrzymywane przez kontrahenta wskazywały jako termin płatności 60 dni.Spółka traktowała dzień złożenia oświ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA