fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dobra Firma

NewConnect: co się liczy przy wyborze autoryzowanego doradcy

1. Doświadczenie i renoma

Przy wyborze doradcy warto zwrócić uwagę nie tylko na liczbę wprowadzonych przez niego spółek na NewConnect, ale przede wszystkim – na jakość przeprowadzanych transakcji. Profesjonalny autoryzowany doradca (AD) w razie potrzeby pomoże też spółce w opracowaniu strategii rozwoju. Emitent wraz z doradcą muszą bowiem wykazać, że pozyskany od inwestorów kapitał zostanie przeznaczony na zyskowne projekty, które zwiększą wartość firmy.
Listę akredytowanych przez GPW doradców można znaleźć na stronie www.newconnect.pl. Wśród nich są: firmy audytorskie, domy maklerskie oraz kancelarie prawne.

2. Współpraca z inwestorami

Głównym zadaniem autoryzowanego doradcy jest przygotowanie oferty dla inwestorów, która poprzedza notowanie na NewConnect. Oferta zakończy się pełnym sukcesem, jeśli inwestorzy obejmą całą (lub jej większą część) skierowaną do nich emisję akcji po założonej cenie. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy autoryzowany doradca współpracuje z dużą liczbą inwestorów, którzy mogą być zainteresowani objęciem emisji, takich jak m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE czy fundusze typu venture capital. Jest to szczególnie ważne przy większych emisjach rzędu kilku–kilkunastu mln zł.

3. Zakres usług i jakość

Zakres obowiązków autoryzowanych doradców jest taki sam. Jednak różna jest jakość świadczonych przez nich usług i przygotowanych dokumentów. Dokumenty powinny zawierać prawidłową wycenę spółki, jej rzetelną analizę, a także prognozy finansowe. Należy pamiętać, że od jakości dokumentów w dużej mierze zależy powodzenie sprzedaży oferty akcji i samego debiutu.
Niektórzy autoryzowani doradcy świadczą również usługi prawnicze (np. przekształcenie firmy w spółkę akcyjną itp.), dlatego w takim przypadku spółka nie musi już dodatkowo korzystać z usług kancelarii prawnej.

4. Udane debiuty na koncie

Ważna jest prawidłowa wycena spółki debiutującej na NC przez autoryzowanego doradcę. Przykładowo zbyt wysoka wycena firmy może spowodować, że jej akcje po debiucie mocno stracą na wartości, a więc w ten sposób zostanie naruszone zaufanie inwestorów do takiej spółki. To może uniemożliwić jej przeprowadzenie kolejnych emisji akcji albo przejście na główny parkiet GPW. Dlatego warto zwrócić uwagę na tych doradców, którzy od dłuższego czasu działają na rynku i na swoim koncie mają co najmniej kilka udanych debiutów.

5. Dbanie o brak kar

Obowiązkiem autoryzowanego doradcy jest również dopilnowanie, aby spółka dobrze wypełniała swoje obowiązki informacyjne. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy zarówno na doradcę, jak i obsługiwane przez niego spółki GPW nie nałożyła kar.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA