fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Jak się pozbyć zaległości za abonament RTV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może rozłożyć dług abonamentowy na raty
www.sxc.hu
Tysiące osób dostaje z poczty wezwanie w sprawie zaległego abonamentu. Mają szansę na umorzenie długu
„Otrzymałam pismo z poczty z żądaniem zapłaty 1460 zł zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jestem emerytką i nie mam z czego zapłacić. Czy poczta może zająć moją emeryturę?" – niepokoi się mieszkanka Warszawy.
Takich osób jak nasza czytelniczka jest więcej, szacuje się, że ok. 800 tys. Monit może otrzymać każdy, kto ma zarejestrowany odbiornik na poczcie i nie płacił abonamentu rtv.
Poczta może się domagać zaległości za ostatnich pięć lat. Po tym okresie dług się przedawnia.
Monit może dostać każdy, kto ma zarejestrowany odbiornik i nie płaci abonamentu
Skuteczne dochodzenie należności w trybie egzekucji administracyjnej umożliwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r. Stanowi on, że egzekucja administracyjna – zarówno opłaty karnej za używanie niezarejestrowanego odbiornika, jak i należności z tytułu abonamentu – jest dopuszczalna i możliwa na podstawie prawa.
Osoby, które w ciągu siedmiu dni od otrzymania upomnienia nie uregulują zaległości opłat abonamentowych rtv, muszą liczyć się z tym, że Poczta Polska wystawi tytuł wykonawczy i zwróci się do urzędu skarbowego o wyegzekwowanie należności. Fiskus może zaś zająć konto, wejść na rentę lub emeryturę itp.
Uwaga! Osoba w trudnej sytuacji życiowej lub o niskich dochodach może starać się o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległego abonamentu.
Decyzje w tej sprawie podejmuje nie Poczta Polska, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Dlatego wniosek należy skierować drogą pocztową do Biura KRRiT pod adresem: Departament Budżetu i Finansów, skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa (e-mail nie jest honorowany). Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres abonenta, indywidualny numer identyfikacyjny, okres oraz kwotę zadłużenia, a także dobre uzasadnienie (więcej informacji na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/).
Ustawowe przepisy dotyczące umarzania i rozkładania na raty są bardzo ogólnikowe. Z tego powodu KRRiT przygotowała informację, z której wynika, kto i na jakich zasadach może się starać o umorzenie lub rozłożenie na raty. Jest ona dostępna pod wyżej podanym linkiem.
O umorzenie może się starać osoba, u której w rodzinie na głowę przypada nie więcej niż 55,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (obecnie jest to 888 zł), a w wypadku osoby samotnej – 74 proc. minimalnego wynagrodzenia (dziś jest to 1184 zł). Jakie są szanse na umorzenie lub rozłożenie na raty?
– W wypadku umorzenia trzeba spełnić przynajmniej jedną z przesłanek podanych w informacji KRRiT. Natomiast osobom, które starają się o rozłożenie na raty, staramy się pomóc i przychylamy się do ich prośby, tj. rozkładamy zaległości na dogodne raty (maksymalnie może ich być 12) – informuje Dorota Żebrowska, naczelnik Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT.
Radzi, by osoby występujące do KRRiT z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości opłat abonamentowych poinformowały o tym fakcie Dział Abonamentu RTV Poczty Polskiej SA (ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz). Dzięki temu poczta nie wystawi tytułu wykonawczego i nie wyśle go do urzędu skarbowego.
Uwaga! Osoby, które mają wątpliwości np. co do wysokości zadłużenia z tytułu zaległości w abonamencie albo nie znają swojego indywidualnego numeru identyfikacyjnego bądź mają inne pytania, nie powinny zwracać się z nimi do Biura KRRiT, tylko także do Działu Abonamentu RTV Poczty Polskiej SA w Bydgoszczy. Mogą w tym celu zadzwonić pod numer telefonu: (+43) 842 06 06 lub przesłać pytania e-mailem: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl.
– KRRiT nie posiada ewidencji abonentów rtv, tylko Poczta Polska, dlatego nie możemy udzielić odpowiedzi na pytania zainteresowanych – tłumaczy Dorota Żebrowska.
Trzeba też uzbroić się w cierpliwość. Umorzeniami i rozkładaniem na raty zajmuje się w KRRiT tylko dziewięć osób, a wniosków są dziesiątki tysięcy. Tylko w 2012 r. wpłynęło ich blisko 88 tys., a w tym roku kolejnych 63 tys. Na razie w tym roku KRRiT rozpatrzyła 18 803 wnioski, z czego w wypadku mniej więcej połowy zdecydowała się umorzyć zaległości.
Uwaga! Nakazy zapłaty abonamentu otrzymały także osoby, które są z niego zwolnione. Są to m.in.: ci, którzy ukończyli 75 lat; zaliczeni do I grupy inwalidzkiej; ci, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a także osoby bezrobotne.
Stało się tak dlatego, że zwolnienie działa dopiero, gdy zgłosi się do urzędu pocztowego i przedstawi dokumenty uprawniające do zwolnienia. Osoby te często tego nie zrobiły. Dlatego poczta potraktowała je jako dłużników. Mamy jednak dobrą wiadomość. Mogą starać się o umorzenie należności na podstawie wyżej wymienionej procedury.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA