fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ponowna weryfikacja zgłoszenia celnego jest możliwa

Adam Wosik doradca podatkowy, konsultant w Deloitte Doradztwo Podatkowe (biuro w Warszawie)
Rzeczpospolita
Organ jest uprawniony do wznowienia z urzędu postępowania, jeżeli uzyska nową istotną dla sprawy okoliczność faktyczną. Warunek ten spełnia pismo z wynikami dochodzenia wykazującego, że artykuły zadeklarowane jako wyprodukowane w danym państwie w rzeczywistości pochodzą z innego źródła
Tak orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z 11 kwietnia 2013 r. (I SA/Rz 149/13).Sprawa dotyczyła spółki importującej towar z Malezji. Organ w trakcie postępowania zweryfikował prawidłowość świadectw pochodzenia towaru na podstawie informacji otrzymanych od władz celnych Malezji. Wskazały one dodatkowo, że świadectwa zostały poddane weryfikacji przez OLAF [Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych].W związku z tymi informacjami naczelnik urzędu celnego stwierdził, że towary nie korzystają z preferencyjnego pochodzenia, i odmówił spółce prawa do zastosowania stawki zero proc. Organ odstąpił od retrospektywnego zaksięgowania kwot należności, uznając, że strona w zadowalający sposób udowodniła swoje działanie w dobrej wierze. Po upływie kilku miesięcy naczelnik, na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 ordynacji podatkowej, wznowił z urzędu postępowanie. Wskazał jako nową okoliczność pismo z Ministerstwa Finansów przekazujące wyniki dochodzenia pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA