Turyści, zwiedzając ten bezcenny obiekt, niszczyliby go, malowidłom szkodzi dwutlenek węgla wydychany przez rzesze turystów, podobnie jak zagrażają im bakterie wnoszone przez zwiedzających. Dlatego, grota odkryta w 1994 roku, była dostępna jedynie dla archeologów i historyków sztuki oraz konserwatorów.

Jednak musi istnieć jakaś forma dostępu do tak cennego obiektu. I będzie. W odległości 5 kilometrów od jaskini powstała jej wierna kopia, z dokładnością do jednego milimetra. Skopiowano najmniejsze detale oryginału, w sumie 430 obrazów malowanych farbami, jednobarwnych rysunków i rytów w skale. Oryginalna jaskinia Chauvet ma 8500 metrów kwadratowych, skopiowana jaskinia jest mniejsza, ograniczona do 3000 metrów kwadratowych. Zostanie ona udostępniona do zwiedzania wiosną, 25 kwietnia 2015 roku.

Podobne rozwiązanie zastosowano w Lascaux, także we Francji, na potrzeby turystów skopiowano część tej słynnej jaskini oraz jej malowidła.

Krzysztof Kowalski