Krzysztof Kowalski

Krzysztof Kowalski

absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, publicysta, archeolog, autor książek popularnonaukowych

Zupełnie niestrawny koktajl

Sięganie przez badaczy po zabytki archeologiczne wykopane kilkadziesiąt lat temu i poddawanie ich analizie przy użyciu najnowocześniejszej aparatury stało się już codziennością. Rezultaty tych analiz bywają niespodziewane. Najnowszy przykład: średniowieczne skorupy i naczynia wprawiają w zdumienie historyków wojskowości, a datę wynalezienia ręcznego granatu zapalającego trzeba cofnąć niemal o tysiąc lat.

Kupili stolicę Polski za 500 dolarów

W trzeciej dekadzie XXI wieku można żyć zamierzchłą przeszłością, przy czym nie dotyczy to tylko garstki profesjonalnych archeologów i hobbystów. Dawno minione dzieje wzbudzają zainteresowanie „szerokich mas”, wiedza o nich jest coraz łatwiej dostępna i coraz lepiej prezentowana. Kto sądzi, że to tylko casus Biskupina – błądzi. Oto przykład najnowszy.

Mapa nie dla pielgrzymów

Mapy przez całe stulecia przedstawiały błędny obraz świata. Liczyła się bowiem nie prawda, lecz rygorystyczna wierność religijnym dogmatom uzupełniana „danymi” z mitologii.

Bo ma wojska liczne

3 maja 2016 r., w wieku 90 lat, zmarł wybitny polski historyk prof. Janusz Tazbir. Wśród wielu znakomitych prac adresowanych nie tylko do wąskiego grona specjalistów znajduje się książka „Okrucieństwo w nowożytnej Europie”. Na uczniów profesora spada obowiązek uzupełnienia jej o rozdział „Okrucieństwo w XXI-wiecznej Europie”.

Na lądzie o tym, co pod wodą

Jeśli wierzyć futurystom, globalne ocieplenie doprowadzi do tego, że Bałtyk zyska na turystycznej atrakcyjności, a Morze Śródziemne straci, ponieważ będzie tam za gorąco i za sucho, a wówczas tym, czym obecnie jest Bodrum w Turcji, stanie się nasza rodzima Łeba.

Obżarstwo, czyli gastronomiczne alleluja!

Wielkanoc to czas sięgania po tradycyjne ziemiańskie potrawy i nostalgicznego wspominania dawnych smaków. Ale powrót do nich możliwy jest już tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

Zrabowali nawet zabytkowy sedes

Łopata jest sztandarowym narzędziem archeologa, służy do prowadzenia wykopalisk archeologicznych. Z powodu rosyjskiej napaści na Ukrainę, owszem, będzie służyła do odkopywania zabytków, ale spod gruzów... O ile ponad 600 tys. ogromnie wartościowych zabytków, a wśród nich te z epoki kamienia, w ogóle przetrwa tę wojnę.

Krzysztof Kowalski: Co i jak połykał Żuraw

Żuraw nad Motławą to symbol Gdańska. W 1367 r. jeszcze drewniany, po pożarze  roku 1442 murowany, był największym dźwigiem portowym w średniowiecznej Europie. Służył do załadunku statków i stawiania na nich masztów. Podnosił dwie tony na wysokość 27 metrów, cztery tony na 11 metrów. Mechanizm dźwigowy tworzyły dwie pary drewnianych kół – każda para tworzyła bęben poruszany siła nóg czterech żurawników.

Covid-19 jak dżuma

Czarna śmierć w latach 1347–1352 jest uznawana za najstraszliwszą pandemię w dziejach. Historycy szacują, że w tym okresie zmarła nawet połowa mieszkańców Europy. A jednak – trzymając się faktów potwierdzonych naukowo – dane na temat demograficznych skutków dżumy są wciąż słabo poznane. Pokazują to najnowsze badania naukowców.

Homo agresor

„Ustalenie przyczyny śmierci jest wyjątkowo trudne, ponieważ zmiany na powierzchni, w strukturach i w kształcie kości informują zazwyczaj tylko o pewnych schorzeniach. Ponadto istniało wiele innych przyczyn, jak głód, przypadkowe zatrucia i szereg innych czynników, jak wypadek czy morderstwo” – pisze prof. Zofia Sulgostowska w książce poświęconej kulturze duchowej w epoce kamienia.