Nabór na aplikacje uzupełniające: sędziowską i prokuratorską, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury miał się odbyć na początku kwietnia. Pandemia pokrzyżowała jednak te plany. Konkurs trzeba było przełożyć, choć przez wiele tygodni w ogóle stał pod znakiem zapytania. Uda się jednak.

7 lipca odbędzie się część przeznaczona dla sędziów, prokuratorzy mają już konkurs za sobą (odbył się w czerwcu). Jak informuje prokurator Katarzyna Lenczowska-Soboń, rzecznik szkoły, do lipcowego konkursu zakwalifikowano 594 osoby (pierwotnie miało wystartować ok. 700 osób, ale zmiana daty uniemożliwiła to części prawników).

W części prokuratorskiej udział wzięło 261 osób. Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską odbywa się w drodze konkursu składającego się z testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Na prokuratorską inaczej: egzamin ustny i ocena pracy na dotychczasowym stanowisku.

To szansa dla asystentów w sądach i prokuraturach oraz referendarzy. O miejscu na liście zdecyduje właśnie suma punktów. Nauka ma się odbywać głównie w soboty i niedziele, by zajęcia nie kolidowały z pracą. Praktyki zajmą jeden dzień w tygodniu. Aplikanci uzupełniający wiedzę dostaną zwolnienie z pracy (będzie płatne).

Prezes sądu raz na pół roku wyśle opinie o pracy aplikanta. Miesiąc przed egzaminem każdy dostanie urlop na naukę.

Limit miejsc, tak jak na pozostałych aplikacjach prowadzonych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustali minister sprawiedliwości. Będzie zależał od potrzeb wymiaru sprawiedliwości i możliwości finansowych MS.

Aplikacja uzupełniająca ma trwać 18 miesięcy, odbywać się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Zgodnie z uchwalonymi 20 lipca 2018 r. przepisami do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wprowadzono zapisy określające, że aplikantem sędziowskim albo prokuratorskim może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu 35. roku życia. Na aplikacji uzupełniającej sędziowskiej albo prokuratorskiej górna granica wieku wynosi 40 lat.

Przepisy wzbudziły kontrowersje. Część prawników uznała je za dyskryminację ze względu na wiek. Podobne stanowisko zajął rzecznik praw obywatelskich.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły