Poparły ich Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i Naczelna Rada Adwokacka. Ta druga wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W odpowiedzi resort przypomniał, że na potrzeby egzaminów prawniczych przygotowano aplikację AZEP. Uniemożliwia ona łączność z urządzeniami zewnętrznymi. Rozszerzenie tej aplikacji na korzystanie z systemów informacji prawnych zainstalowanych na komputerze wymagałoby opracowania innego rozwiązania. Egzamin zaplanowany na 15 marca odbędzie się więc na starych zasadach.