Wyniki analizy ministerstwo sprawiedliwości przekazało w lutym samorządom adwokackiemu i radcowskiemu. Można się z niej dowiedzieć m.in., w których komisjach uzyskano najwięcej pozytywnych wyników egzaminów i które dziedziny prawa sprawiały największe trudności zdającym.

Aplikanci najlepsi w Rzeszowie

W 2015 r. do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 osób - o 533 osoby więcej niż w roku 2014. Łącznie do egzaminu adwokackiego w latach 2010-2015 przystąpiło 9190 osób. W 2016 r. ta liczba powiększy się o 2600 kandydatów na adwokatów.

Dane z analizy wskazują na zróżnicowaną zdawalność egzaminu adwokackiego zarówno przed poszczególnymi komisjami egzaminacyjnymi, jak i w odniesieniu do zadań z poszczególnych części egzaminu, tj, z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Średnia zdawalność wyniosła 81,7 proc. i była najlepsza od 2012 r. Zdecydowanym liderem są komisje z Rzeszowa – ponad 98 proc. przystępujących uzyskało tam pozytywny wynik. Najgorzej wypadli aplikanci z komisji nr 4 w Warszawie (60,3 proc.). Ciekawe są różnice między komisjami w tych samych miastach. W Warszawie sięgały nawet 28 proc. W Krakowie komisja nr 1 miała zdawalność na poziomie 65 proc., a komisja nr 3 – ponad 83 proc., w Poznaniu komisja nr 1 miała ponad 78,5 proc. zdawalność, a komisja nr 2 - 96,1 proc.

Zdający najlepiej odpowiadali na pytania z prawa administracyjnego (95,9 proc.). Najgorzej radzili sobie z prawem gospodarczym (90,2 proc.).

Jak zwykle znacznie lepiej egzamin zdali prawnicy po ukończeniu aplikacji – 84,7 proc. wszystkich aplikantów, którzy przystąpili do egzaminu. Wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu adwokackiego z innych tytułów zdawalność wyniosła 52 proc. Najlepiej poradzili sobie prawnicy z doświadczeniem w kancelarii – pozytywny wynik uzyskało 58 z 91 zdających (czyli 63,7 proc.). Najgorzej wypadły osoby po egzaminie sędziowskim – zdała jedna z trzech zdających osób (33,3 proc). Lepiej wypadli referendarze sądowi – z 63 zdających togę udało się wywalczyć 27 osobom (42,9 proc.). Zdawalność wśród doktorów nauk prawnych wyniosła 41,7 proc. Nieco gorszy wynik (40 proc.) miały osoby po egzaminie komorniczym.

U radców zdają coraz lepiej

Do egzaminu radcowskiego w 2015 r. przystąpiło 3635 osób - tylko o 112 więcej niż w roku 2014. W latach 2010-2015 o togę radcowską walczyło aż 18197 osób. W 2016 r. egzamin zawodowy zdawać będzie kolejne 3500 osób.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Średnia zdawalność w 2015 r. wyniosła 82,4 proc. – znacznie lepiej niż rok wcześniej, kiedy egzamin zakończył się pozytywnie dla 62,2 proc. U radców mniejsze niż u adwokatów są różnice w zdawalności wśród aplikantów (85 proc.) i osób bez aplikacji (62,7 proc.).

Średnia zdawalność poszczególnych rodzajów zadań jest bardziej wyrównana niż u adwokatów. Prawo administracyjne zaliczyło  96 proc. zdających, a gospodarcze – 94,5 proc. Najwięcej kłopotów sprawiały kandydatom na radców zadania z prawa cywilnego (92,8-proc. zdawalność) i prawa karnego (93,5 proc.).

Które komisje mogą pochwalić się największym odsetkiem osób, które zdały egzamin radcowski? Komisja w Toruniu (96,8 proc.), komisja nr 1 w Poznaniu (96,7 proc.) i komisja nr 1 w Warszawie (95,2 proc.). Najgorsze wyniki uzyskali zdający w komisji nr 2 w Szczecinie (56,8 proc.).

Egzamin radcowski najlepiej zdawali prokuratorzy – dwie przystępujące do egzaminu osoby uzyskały pozytywny wynik, czyli osiągnęły 100-proc. zdawalność. Dalej byli doktorzy nauk prawnych (73,3 proc), osoby z doświadczeniem w kancelarii (69,2 proc.), osoby po egzaminie sędziowskim (66,7 proc.), referendarze sądowi (65,9 proc.) oraz osoby zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej (54,7 proc.). Wśród osób po aplikacji legislacyjnej i po egzaminie komorniczym zdawalność sięgała 50 proc.

Ministerialna analiza obejmuje także odwołania od wyników egzaminów. Najwięcej z nich dotyczyło wyników zadań z prawa gospodarczego na egzaminie adwokackim oraz zadań z prawa na egzaminie radcowskim . Adwokackie komisje II stopnia rozpoznało pozytywnie 21 proc. odwołań, a odrzuciły 78,2 proc. Komisje radcowskie przyznały rację tylko 13,3 proc. odwołujących się. Odrzuciły 84,1 proc. odwołań.

Pełna prezentacja wyników analizy dostępna jest na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej