Wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy przygotować się do egzaminów zawodowych 2021. Dziś prawo karne.

1. Zakres zaskarżenia apelacji – art. 447 § 1–3 k.p.k.

Stan faktyczny:

Wyrokiem z 14 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w T. uznał Tomasza J. za winnego popełnienia trzech przestępstw: 1. z art. 278 § 1 k.k.; 2. z art. 280 § 1 k.k. oraz 3. z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 kk. Tomasz J. wskazał swojemu obrońcy, że chce złożyć apelację od tego wyroku, przy czym stwierdził: „dobra, jasne, ukradłem, taka kara, jaką sąd orzekł, jest dobra, muszę za to odpowiedzieć. Ale rozboju nie popełniłem. Gdybym to zrobił, tobym powiedział. Sąd był do mnie uprzedzony, bo wprawdzie prowadziłem po alkoholu i tego nie kwestionuję, to jednak uważam, że zakaz prowadzenia, jaki mi sąd dał, to skandal – 8 lat, za co, za te 2 promile?". Obrońca złożył w tej sprawie apelację, wskazując w odniesieniu do zakresu zaskarżenia: „wyrok zaskarżam w części co do czynów przypisanych oskarżonemu w pkt 2 i 3 zaskarżonego wyroku".

Problem:

Czy obrońca prawidłowo określił zakres zaskarżenia w złożonym środku odwoławczym?

Wskazówki:

• Do czego odnosi się określenie zakresu zaskarżenia „w całości/w części", zgodnie z art. 447 § 1 k.p.k.?

• Kiedy sąd odwoławczy może rozpoznać apelację poza granicami jej zaskarżenia (art. 433 § 1 k.p.k.)?

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedź:

Tak określony przez obrońcę zakres zaskarżenia jest błędny. Zgodnie z art. 447 § 1 k.p.k. określenie „zaskarżam wyrok w całości" odnosi się bowiem do winy, a zatem także do wszystkich dalszych konsekwencji skazania (jak kara, orzeczone środki karne/kompensacyjne etc.). Natomiast zaskarżenie wyroku w części oznacza, że nie kwestionujemy winy oskarżonego, ale jedynie dalsze jej konsekwencje – dlatego zakres ten powinien zostać sprecyzowany „zaskarżam wyrok w części orzeczenia o karze/orzeczenia o środku karnym" etc. Zakres zaskarżenia „w całości/w części" odnosi się zatem do konkretnego czynu przypisanego w wyroku, nie zaś do jednostek redakcyjnych samego wyroku. W tym kazusie obrońca, wskazując, że „wyrok zaskarża w części co do czynów przypisanych oskarżonemu w pkt 2 i 3 zaskarżonego wyroku", błędnie wskazał ten zakres co do czynu z pkt 2 wyroku. O ile bowiem zaskarżenie wyroku w części co do czynu przypisanego w pkt 3 wyroku jest prawidłowe (bo oskarżony wskazał: wprawdzie prowadziłem po alkoholu i tego nie kwestionuję, to jednak uważam, że zakaz prowadzenia, jaki mi sąd dał, to skandal – 8 lat, za co, za te 2 promile? – nie kwestionuje zatem winy, kwestionuje orzeczony środek karny), to już tak określony zakres co do czynu z pkt 2 nie będzie prawidłowy. Do rozboju oskarżony nie przyznał się, a zatem wyrok co do tego czynu powinien zostać zaskarżony w całości.

Zaskarżenie go w odniesieniu do rozboju w części powoduje, że poza zakresem zainteresowania sądu odwoławczego pozostawiamy kwestię winy (skoro określenie zakresu zaskarżenia „w części", zgodnie z art. 447 § 2 i 3 k.p.k., odnosi się wyłącznie do kary i środków karnych/kompensacyjnych).