Minister sprawiedliwości wyznaczył na podstawie § 2 rozporządzenia  z 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. Nr 54, poz. 283) następujące terminy:

- dla kandydatów przystępujących do egzaminu sędziowskiego na dzień:

- 6 sierpnia 2013 r. - część pisemna z prawa karnego

- 7 sierpnia 2013 r. - cześć pisemna z prawa cywilnego

- dla kandydatów przystępujących do egzaminu prokuratorskiego na dzień:

- 8 sierpnia 2013 r. - część pisemna z prawa karnego

- 9 sierpnia 2013 r. - cześć pisemna z prawa cywilnego i prawa administracyjnego