Prezydent podpisał ustawy:

- z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

- z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.