Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin (poz. 1549)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (poz. 1550)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (poz. 1551)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich (poz. 1552)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego (poz. 1553)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (poz. 1554)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 (poz. 1555)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014 (poz. 1556)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt K 27/13 (poz. 1557)

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (poz. 1558)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. (poz. 1559)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny (poz. 1560)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (poz. 1561)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (poz. 1562)