O tym, jak informować o cenach, stanowi ustawa

Rada gminy nie ma możliwości nałożenia dodatkowych obowiązków na osoby prowadzące handel w wyznaczonych miejscach.

Publikacja: 15.05.2024 04:30

O tym, jak informować o cenach, stanowi ustawa

Foto: Adobe Stock

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady tego handlu. Prokurator rejonowy wniósł skargę na tę uchwałę, zaskarżając ją w części dotyczącej regulaminu.

Chodzi o obowiązek posiadania przez wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży oznaczonej ceny, prezentowanej w widocznym miejscu albo oznaczenia wskazującego na możliwość ustalenia ceny w drodze negocjacji. Tymczasem, zdaniem prokuratora, to z ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług wynika obowiązek uwidocznienia ceny oraz ceny jednostkowej, a kompetencję do wskazania przypadków braku wymogu uwidocznienia cen zastrzega dla ministra właściwego do spraw gospodarki. Rada gminy, uchwalając zaskarżony przepis, przekroczyła zatem delegację ustawową. Uregulowała bowiem zakres materii, która jest unormowana przepisami rangi ustawowej oraz zastrzeżona dla właściwego ministra.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?