Deklaracja jest potrzebna, aby ustalić wysokość opłaty za odpady komunalne

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że deklaracja o sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi nie ma charakteru sprawozdawczego – tak jak np. w przypadku zeznań podatkowych – ale odnosi się do zdarzeń przyszłych.

Publikacja: 13.12.2023 02:00

Deklaracja jest potrzebna, aby ustalić wysokość opłaty za odpady komunalne

Foto: Adobe Stock

Jak wynika z art. 6i ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2023 r., poz. 1469 ze zm.; dalej: u.c.p.g.), obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne; w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego