Uchwałę o opłatach za odpady trzeba podjąć na czas

Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego. Uznał sąd ws. uchwały o opłatach za odpady, która nie została podjęta w terminie.

Publikacja: 29.11.2023 02:00

Uchwałę o opłatach za odpady trzeba podjąć na czas

Foto: Adobe Stock

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W § 4 ust. 1 tej uchwały postanowiono, że ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 150 zł. Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł prokurator rejonowy, który zakwestionował on jej § 4 ust. 1, gdyż obowiązek na właścicieli nieruchomości nałożony został od maju 2022 roku, podczas gdy zgodnie z przepisem ustawy o czystości i porządku w gminie, uchwała regulująca przedmiotowe kwestie powinna być uchwalana do końca kwietnia danego roku. W międzyczasie rada gminy zmieniła uchwałę, ale zdaniem prokuratora , kwestionowane przepisy weszły w życie a poprawione obowiązują na przyszłość.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą