Uchwałę o opłatach za odpady trzeba podjąć na czas

Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego. Uznał sąd ws. uchwały o opłatach za odpady, która nie została podjęta w terminie.

Publikacja: 29.11.2023 02:00

Uchwałę o opłatach za odpady trzeba podjąć na czas

Foto: Adobe Stock

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W § 4 ust. 1 tej uchwały postanowiono, że ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 150 zł. Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł prokurator rejonowy, który zakwestionował on jej § 4 ust. 1, gdyż obowiązek na właścicieli nieruchomości nałożony został od maju 2022 roku, podczas gdy zgodnie z przepisem ustawy o czystości i porządku w gminie, uchwała regulująca przedmiotowe kwestie powinna być uchwalana do końca kwietnia danego roku. W międzyczasie rada gminy zmieniła uchwałę, ale zdaniem prokuratora , kwestionowane przepisy weszły w życie a poprawione obowiązują na przyszłość.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Teraz półroczna e-prenumerata za połowę ceny!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej Korzystaj z nieograniczonego dostępu do wszystkich treści Rzeczpospolitej, m.in. z artykułów, specjalistycznych e-tygodników dla firm i urzędów oraz e-miesięczników – monotematycznych opracowań prawnopodatkowych. Czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Krajowa Rada Sądownictwa zainteresowała się... Turowem
Praca, Emerytury i renty
Od piątku wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty świadczeń brutto i na rękę
Nieruchomości
Rząd zmienia prawo budowlane. Schrony i mikrowiatraki bez pozwolenia
Sądy i trybunały
Sędzia Barbara Piwnik: To co się dzieje jest dla mnie nie do zniesienia
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Konsumenci
Kryptowaluty wkrótce pod kontrolą KNF. Kary będą drakońskie
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA