Terminy płatności podatku od środków transportowych

Przepisy dają podstawę do ustalenia wysokości podatku przypisanego do jednego z rodzajów środków transportowych, a podatnik ma obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek właściwej gminy.

Publikacja: 12.07.2023 12:48

Terminy płatności podatku od środków transportowych

Foto: Adobe Stock

Terminy płatności podatku od środków transportowych zostały określone przez ustawodawcę w art. 11 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. DzU z 2023 r., poz. 70, dalej u.p.o.l.).

Zgodnie z tym przepisem – w ust. 1 – podatek od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku; ust. 2 – jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 1) po 1 lutego, a przed 1 września danego roku podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

ABC Firmy
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0. Ministerstwo: to przełom
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Sądy i trybunały
Wznowienie postępowania z powodu "neosędziego"? Sąd nie czuje się związany wyrokiem ws. Wałęsy
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?