W praktyce prowadzenia różnego rodzaju postępowań kończących się określonymi orzeczeniami czy decyzjami, w wyniku zapadłych rozstrzygnięć niesatysfakcjonujących strony postępowania, po zakończonych czasami wieloletnich postępowaniach, pojawiają się pytania o prawidłowość, zasadność prowadzonych przez organy działań lub zaniechań, a w konsekwencji o odpowiedzialność organu wywołaną ww. działaniem lub zaniechaniem.

Tak więc, czy przepisy prawa dają realne możliwości naprawienia szkody spowodowanej wykonywaniem tzw. władztwa ze strony organu?