Oryginał gwarancji lub poręczenia wadialnego w postaci elektronicznej

Przy dokumentach elektronicznych wizualizacja podpisu jego wystawcy nie jest wystarczająca do tego, aby zweryfikować to, czy takie oświadczenie woli zostało rzeczywiście złożone.

Publikacja: 19.04.2023 15:29

Oryginał gwarancji lub poręczenia wadialnego w postaci elektronicznej

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

W wyżej przywołanym przepisie ustawodawca w sposób jednoznaczny wskazał, w jaki sposób należy przekazać zamawiającemu wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia. Wobec tego nie ma wątpliwości, że na gruncie p.z.p., aby wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej mogło zostać uznane za prawidłowo wniesiony dokument, musi być przekazane zamawiającemu w oryginale, w postaci elektronicznej. Oznacza to, że wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wniesione w sposób odmienny, niż wymaga tego art. 97 ust. 10 p.z.p., jest wadium wniesionym w sposób nieprawidłowy.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt