Zasada bliskości przy wywozie zakaźnych odpadów medycznych

Zasadą jest, że unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych może odbywać się tylko i wyłącznie na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone – wynika z orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Publikacja: 26.01.2023 14:57

Zasada bliskości przy wywozie zakaźnych odpadów medycznych

Foto: AdobeStock

Zasada bliskości jest jedną z kluczowych zasad prawidłowej gospodarki odpadami. Normatywne ramy tej zasady ustawodawca określił w przepisach art. 20 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 699, dalej – „uo”), dokonując implementacji art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz niektórych dyrektyw (DzUrz UE L.2008.312.3 z 2008 listopada 2022 r.). Idea zasady bliskości w gospodarce odpadami sprowadza się do nakazu, aby odpady były poddawane przetwarzaniu w pierwszej kolejności w miejscu ich powstania.

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja