Wynagrodzenie likwidatora zaskarżalne zażaleniem

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie wynagrodzenia likwidatora spółki komandytowej, ustanowionego przez sąd, przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 13 kwietnia 2023 r., III CZP 146/22.

Publikacja: 24.11.2023 02:00

Wynagrodzenie likwidatora zaskarżalne zażaleniem

Foto: Adobe Stock

Sporną kwestią w przedmiotowej sprawie była wysokość wynagrodzenia likwidatora ustanowionego przez sąd rejestrowy w postępowaniu dotyczącym likwidacji spółki osobowej (sp. z o.o. sp.k.). W toku postępowania likwidacyjnego Sąd Rejonowy w Toruniu na skutek złożonego przez likwidatora wniosku postanowieniem przyznał mu wynagrodzenie za trzymiesięczny okres pełnienia funkcji. Postanowienie zostało zaskarżone zażaleniem wniesionym do Sądu Okręgowego w Toruniu. Sąd ten uchylił wydane przez sąd rejonowy orzeczenie i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Wówczas sąd rejonowy ponownie orzekł o wynagrodzeniu likwidatora. Na to postanowienie kolejny raz wniesiono zażalenie do sądu okręgowego. Tym razem jednak sąd okręgowy uznał się za niewłaściwy i przekazał zażalenie do rozpoznania sądowi rejonowemu.

Pozostało 84% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego