Ubezpieczenia eksportowe nie mają nic wspólnego z zasadami prowadzenia apteki. Jednak w trakcie pierwszego czytania w Sejmie do nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych wprowadzono poprawki zmieniające prawo farmaceutyczne. – Naruszone zostały konstytucyjnie określone granice poprawki do projektu ustawy oraz wymogi konstytucyjne dotyczące inicjatywy ustawodawczej oraz obowiązku przedstawienia wraz z projektem ustawy skutków finansowych jej wykonania – argumentuje prezydent we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Nowe przepisy uszczelniły tzw. aptekę dla aptekarza. Weszły w życie pod koniec września. Na ich podstawie od 50 tys. zł do nawet 5 mln zł kary grozi podmiotom, które przejmują kontrolę nad więcej niż czterema aptekami.

Czytaj więcej

Apteka dla aptekarza – trudniej będzie tworzyć sieci