Senatorowie poparli kontrowersyjną wrzutkę do ustawy o ubezpieczeniach eksportowych i niektórych innych ustaw. Wycofali się z poprawki przewidującej wykreślenie z ustawy zmian dotyczących aptek.

Chodzi o uszczelnienie tzw. apteki dla aptekarza. Tym hasłem określa się nowelizację prawa farmaceutycznego z 2017 r.. Wprowadziła zasadę, że apteki mogą prowadzić tylko farmaceuci. Nie mogą ich mieć więcej niż cztery. Szybko okazało się, że przepisy można ominąć – limit ma znaczenie tylko przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki. Zgodnie z zaakceptowaną przez Senat nowelizacją niedozwolone będzie przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę, jeżeli to nie farmaceuta przejmie kontrolę. Przejmujący nie będzie mógł też kontrolować więcej niż cztery apteki.

Czytaj więcej

Apteka dla aptekarza. Samorząd aptekarki jest za, Senat ma wątpliwości