Kilka spółek może połączyć się w jeden podmiot gospodarczy. W obecnych czasach większe przedsiębiorstwa dają przewagę stabilności, potencjału oraz utrzymania konkurencyjności na rynku. Jeśli firma znajduje się w okresie trwałości projektu, połączenie spółek należy przeprowadzić z zachowaniem kilku zasad, aby uniknąć zwrotu dofinansowania.

Trzy rodzaje naruszeń