Prowadzenie działalności w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej skomplikowane. Liczne nowelizacje prawa nakładające coraz to nowe wymogi, nowe technologie, które mają uprościć funkcjonowanie i obniżyć jego koszty oraz czynnik ludzki to tylko kilka aspektów, które wpływają na codzienne życie firm. W dużych organizacjach właściwie nie da się już funkcjonować bez wprowadzenia procedur regulujących to, jak dany proces powinien wyglądać. Mowa tu nie tylko o procesach sprzedażowych, czy usługowych, w które zaangażowany jest czynnik ludzki, ale również o wszelkich innych obszarach takich jak zarządzenie posiadanymi zasobami, w tym nieruchomościami.