Hanna Żuchowska-Stacha

Kontrola trzeźwości możliwa także na imprezie firmowej

Na spotkaniach organizowanych przez pracodawcę po godzinach pracy pojawiają się używki. Firmowe przepisy mogą przewidywać badanie stanu pracownika w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników.

Czy deweloper może pożyczyć klientowi środki na wkład własny?

Unijne rozporządzenie, w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, umożliwia udzielanie tzw. pożyczek społecznościowych. Z rozwiązania tego mogą skorzystać deweloperzy, pożyczając pieniądze nabywcom mieszkań za pośrednictwem platform internetowych.

Compliance w zarządzaniu nieruchomościami

Punktem wyjścia do stosowania procedury compliance jest posiadanie regulacji, których przestrzeganie i usprawnianie pozwoli na osiągnięcie wartości dodanej.

Zamówienia publiczne: teraz można renegocjować umowy

Wykonawcy i zamawiający mogą zgodnie z nowymi przepisami wprowadzać do kontraktów postanowienia, które pozwolą na zmianę wynagrodzenia.

Hanna Żuchowska-Stacha: Kontrakty na budowę „pod klucz”

Każdy kontrakt może być inny. Zawsze należy go przeanalizować przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty czy o podpisaniu umowy.

Kontrakty na wzorach umów FIDIC

Wykonawcy, którzy podjęli się inwestycji budowlanych na wzorcach umowy FIDIC, oceniają ten krok pozytywnie. Praktyczne regulacje przewidziane w tych wzorcach np. obniżają ryzyko sporu sądowego.