Hanna Żuchowska-Stacha

Zamówienia publiczne: teraz można renegocjować umowy

Wykonawcy i zamawiający mogą zgodnie z nowymi przepisami wprowadzać do kontraktów postanowienia, które pozwolą na zmianę wynagrodzenia.

Hanna Żuchowska-Stacha: Kontrakty na budowę „pod klucz”

Każdy kontrakt może być inny. Zawsze należy go przeanalizować przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty czy o podpisaniu umowy.

Kontrakty na wzorach umów FIDIC

Wykonawcy, którzy podjęli się inwestycji budowlanych na wzorcach umowy FIDIC, oceniają ten krok pozytywnie. Praktyczne regulacje przewidziane w tych wzorcach np. obniżają ryzyko sporu sądowego.