Kontrole prowadzone przez organy nadzoru budowlanego można podzielić na dwie kategorie:

- kontrole prowadzone w związku z zadaniami organów nadzoru budowlanego przewidzianymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej zwanej „Prawem budowlanym” lub „Pr.Bud.”), najczęściej wobec inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych;