Andrzej Sikorski

Kontrole budowlane – prawa i obowiązki przedsiębiorców

Udaremnianie i utrudnianie czynności organów nadzoru budowlanego podlega karze, nawet do roku pozbawienia wolności.