Wśród wielu różnych form promocji swojej marki oraz oferowanych towarów i usług na szczególną uwagę zasługuje reklama porównawcza. Jest ona niezwykle kuszącą forma przekazu, pozwalająca na odniesienie się bezpośrednio do towarów lub usług oferowanych przez konkurenta. Rynkowo jest ona jednak postrzegana jako agresywna kampania reklamowa o znacznej sile oddziaływania, oceniana zwłaszcza przez przedsiębiorców jako nieetyczna lub wręcz niedopuszczalna.