Programy komputerowe stają się niezbędnym elementem coraz większej liczby produktów, a wraz z ich powszechną obecnością pojawiają się także problemy prawne dotyczące ukształtowania relacji między podmiotami zaangażowanymi w produkcję danego sprzętu.

Czytaj więcej

Prawo do tantiem jest niezbywalne