W ostatnich latach jesteśmy świadkami intensywnego rozwoju projektów z zakresu sztucznej inteligencji. Systemy sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej doskonałe, a ich dynamiczny rozwój wzmaga apetyt społeczeństwa na korzyści, które mogą za sobą nieść. Już teraz sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w wielu aspektach życia, jak choćby m. in. do tłumaczenia tekstów, rozpoznawania obrazów czy mowy, oceny zdolności kredytowej. W ostatnich miesiącach wśród ekspertów prawa własności intelektualnej toczyła się dyskusja, czy sztuczna inteligencja może być wynalazcą. Nie była to dyskusja czysto akademicka, a stanowiła pokłosie realnej sprawy toczącej się przed organami patentowymi m. in. w RPA i Australii.