fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Więcej ochrony ubezpieczonego w sporze z ZUS

Adobe Stock
Podstawą odwołania od decyzji ZUS nie mogą być przepisy procedury administracyjnej. Jednak sąd nie może pominąć konieczności wyjaśnienia, czy zachodzą przyczyny zmiany lub uchylenia tej decyzji określone w kodeksie postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 180 kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy tego kodeksu, chyba że odmienne zasady postępowania ustalają przepisy dotyczące ubezpieczeń. Zasada przestrzegania naczelnych zasad postępowania administracyjnego jest powtórzona w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2020 r., 266 ze zm.; dalej: ustawa systemowa). Zawiera ona generalne odesłanie do przepisów k.p.a. w sytuacjach, w których uregulowania ustawy systemowej nie przewidują odmiennej regulacji (art. 123 ustawy systemowej). Takie odesłanie przewiduje również art. 124 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawy te nakazują więc wprost stosowanie przepisów k.p.a. Przepisy o ubezpieczeniach społecznych mają pierwszeństwo przed przepisami kodeksu jedynie wtedy, gdy zawierają odrębności w stosunku do uregulowań zawartych w k.p.a. W poz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA