fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Czy urząd pracy ma obowiązek poinformowania kto korzysta ze zwolnienia z opłaty abonamentowej

Fotolia.com
W przepisach nie ma obowiązku podania informacji potwierdzającej prawo do korzysta ze zwolnienia z opłaty abonamentowej.

Narodowy operator pocztowy chciał sprawdzić, czy osoby bezrobotne jako korzystające ze zwolnień w opłatach abonamentowych za radio i telewizję są rzeczywiście wciąż zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Poczta wystąpiła więc do starosty o wydanie zaświadczenia potwierdzającego lub zaprzeczającego posiadanie statusu bezrobotnego przez 18 osób wykazanych w załączniku do wniosku.

Nie mogła go jednak uzyskać, ponieważ nie miała w tym interesu prawnego. Mimo powoływania się na przepisy wielu ustaw spółce nie udało się wykazać, że go posiada. Wykluczyli go najpierw starosta, potem wojewoda warmińsko-mazurski, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie potwierdził prawidłowość tej oceny i oddalił skargę Poczty Polskiej.

Swojego interesu prawnego w udostępnieniu zaświadczenia spółka upatrywała głównie w przepisach ustawy o opłatach abonamentowych, ponieważ osoby bezrobotne mogą korzystać ze zwolnień w takich opłatach. Bezrobotnych jednak ubywa, wobec czego powinna wzrastać liczba osób tracących uprawnienia do zwolnień. Jednym z zadań spółki jest natomiast kontrola uiszczania opłat abonamentowych – argumentowała w skardze. Racje starosty i wojewody wynikały z ustawy o promocji zatrudnienia, z ustawy o ochronie danych osobowych i z kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tymi regulacjami Poczta Polska SA nie powinna sama wystąpić o wspomniane zaświadczenie do starosty, lecz wezwać osoby bezrobotne do ich przedłożenia.

Z przepisów ustawy abonamentowej nie wynika interes prawny spółki w uzyskaniu od organu zatrudnienia zaświadczeń. Rejestracja w urzędzie pracy jest dobrowolna, a organ zatrudnienia jest obowiązany wykorzystywać posiadane dane osobowe zgodnie z celami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia.

Rozpatrując skargę spółki, WSA w Olsztynie stwierdził, że z żadnej ze wskazanych przez Pocztę Polską regulacji nie wynikają prawa ani obowiązki spółki kreujące jej interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.

Przepisy ustawy o opłatach abonamentowych uprawniają Pocztę Polską jedynie do kontroli uiszczania opłat abonamentowych. Nie dają natomiast prawa do żądania udostępnienia danych z powiatowego urzędu pracy o posiadaniu lub utracie statusu osoby bezrobotnej osób korzystających ze zwolnienia z opłat abonamentowych.

Sygnatura akt: II SA/Ol 278/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA