fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opodatkowanie kosztów opłat pocztowych

123RF
Kwoty wydawane przez radcę prawnego na zakup znaczków oraz nadawanie przesyłek w imieniu i na rzecz klientów są wolne od podatku od towarów i usług.

Radca prawny (podatnik VAT czynny) świadczy usługi pomocy prawnej podmiotom zainteresowanym poprzez występowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika. Zgodnie z zawartymi z klientami umowami są oni zobowiązani m.in. do zwrotu wydatków poniesionych przez niego w celu świadczenia pomocy prawnej na ich rzecz opłat pocztowych. Opłaty pocztowe wiążą się z koniecznością korespondowania z sądem lub uczestnikami postępowania w sprawach, którym powierzono radcy prawnemu reprezentację (w ramach toczącego się postępowania). Wydatki te pierwotnie ponosi radca prawny. Zgodnie z zawartymi umowami przysługuje mu roszczenie o zwrot tych należności od nich niezależnie od przysługującego mu wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną. Radca prawny wysyła korespondencję za pośrednictwem Poczty Polskiej w imieniu swojego klienta, będącego zleceniodawcą usługi prawnej. Spis i potwierdzenie terminu nadawanych przesyłek radca prawny zrealizuje na podstawie książki nadawczej, na podstawie której liczona je...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA