fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT: Usługi nabywane od głównego wykonawcy bez odwrotnego obciążenia

123rf
Spółka realizująca inwestycję budowlaną i zatrudniająca w związku z tym wykonawcę odpowiedzialnego za zrealizowanie robót budowlanych, nie jest podatnikiem z tytułu nabycia usług od tego wykonawcy w ramach systemu reverse charge.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 kwietnia 2017 r. (1462-IPPP3.4512.53. 2017.1.RM).

Interpretacja została wydana na rzecz spółki prowadzącej działalność w zakresie realizacji projektów budowlanych, która zaangażowała się w inwestycję polegającą na budowie hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z prowadzoną inwestycją, spółka zawarła umowę dotyczącą wykonania robót budowalnych związanych z inwestycją z innym podmiotem (kontrahentem). Kontrahent był z kolei uprawniony do zlecenia części prac podwykonawcom. Spółka pozostała przy tym właścicielem działki i uzyskała pozwolenie na budowę. Zobowiązała się również do dostarczenia projektu wykonawczego.

W związku z podpisaną umową, spółka zwróciła się do organu o potwierdzenie, że usługi nabywane przez nią od kontrahenta nie podlegają systemowi odwrotnego obciążenia i, w konsekwencji, spółka nie jest podatnikiem z tytułu ich nabycia. S...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA