fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Abonament na parkowanie nie może zależeć od meldunku

Fotorzepa, Radek Pasterski
Gmina nie ma prawa uzależniać możliwości nabycia abonamentu na parkowanie od posiadania zameldowania na pobyt stały.

Między innymi taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt II SA/Go 424/15).

Sąd ten rozpatrywał skargę wojewody na uchwałę rady miasta w sprawie pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Organowi nadzoru nie spodobało się kilka zapisów.

Po pierwsze, radni wprowadzili obowiązek zawierania na dokumencie potwierdzającym wniesienie opłaty za parkowanie w strefie numeru rejestracyjnego. Zdaniem wojewody, ogranicza to w sposób znaczący korzystanie z karty abonamentowej, ponieważ upoważnia do parkowania jedynie auto o wskazanym numerze rejestracyjnym. Tymczasem kartę tę wykupuje użytkownik drogi i podmiot ten uprawniony jest do tego aby z tej karty korzystać. Z tego też względu bez znaczenia dla możliwości korzystania z uprawnienia wynikającego z nabycia karty abonamentowej jest to, jakim pojazdem porusza się posiadacz tej karty.

Wojewodzie nie spodobało się również ograniczanie w wykupie abonamentów do parkowania tylko dla mieszkańców zameldowanych w granicach strefy na pobyt stały. Takie zróżnicowanie praw mieszkańców strefy zdaniem wojewody należy uznać za niedopuszczalną dyskryminację tej grupy mieszkańców, których zamieszkiwania ma charakter czasowy.

Trzecie zastrzeżenie wojewody dotyczyło zapisu, w myśl którego posiadanie karty abonamentowej nie stanowi podstawy do dochodzenia roszczeń w przypadku braku miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania. – Takie zastrzeżenie stoi w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym, bowiem o tym, czy zgłaszane przez dany podmiot roszczenie jest zasadne, władne są orzekać i rozstrzygać odpowiednie organy państwowe, w tym przede wszystkim sądy powszechne. Nie można a priori ograniczyć obywatelowi możliwości dochodzenia jego praw, nawet jeżeli roszczenie okaże się nieuzasadnione – argumentował wojewoda.

Rada gminy podzieliła większość zastrzeżeń wojewody, jednak przekonywała, że przyjęcie w uchwale kryterium zameldowania było dopuszczalne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim podzielił wszystkie wątpliwości wojewody, także w zakresie kryterium zameldowania.

Odnosząc się do uzależnienia możliwości nabycia abonamentu od posiadania stałego meldunku, sąd uznał, iż kryterium to narusza wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadę sprawiedliwości społeczną nakazującą, by zróżnicowanie poszczególnych osób pozostawało w odpowiedniej relacji do dzielących je różnic. – Zasada równości wobec prawa wymaga, by podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną, były traktowane równo, bez różnic faworyzujących lub dyskryminujących – podkreślił sąd.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA