fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy kara wymierzona przez samorząd uzasadnia zwolnienie z pracy?

123RF
- Dyrektor generalny urzędu dowiedział się z prasy, że jego pracownik – radca prawny, zatrudniony też dodatkowo u innego pracodawcy (poza służbą cywilną) został ukarany przez sąd dyscyplinarny samorządu radcowskiego jedną z kar dyscyplinarnych za wyjawienie informacji, którą zdobył w związku ze świadczeniem pomocy prawnej temu podmiotowi. Czy w związku z tym może wypowiedzieć mu umowę o pracę?

Tak, ale musi to inaczej uzasadnić. Zgodnie z art. 3 ustawy o radcach prawnych, radca prawny, jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Ujawnienie informacji, które radca miał obowiązek zachować w tajemnicy jest naruszeniem obowiązku zawodowego, za które może być mu wymierzona kara dyscyplinarna.

Pracodawca, który dowiedział się o wymierzeniu takiej kary za czyn popełniony u innego pracodawcy spoza służby cywilnej nie może jednak potraktować tego, jako naruszenia obowiązków członka korpusu sc. Nie może więc inicjować z tego powodu postępowania dyscyplinarnego wobec takiej osoby, ani wypowiedzieć jej umowy o pracę uzasadniając to zachowaniem członka korpusu sc u innego pracodawcy.

Pracodawca może jednak wypowiedzieć tej osobie umowę o pracę z innej przyczyny. Ukaranie radcy prawnego karą dyscyplinarną a zwłaszcza przyczyna i okoliczności, za które ją wymierzono może być, bowiem uznane za utratę przez niego nieposzlakowanej opinii. Utrata zaś jednego z rygorów selekcyjnych, jaką jest posiadanie takiej opinii przez członka korpusu sc i to przez cały czas trwania jego stosunku pracy, stanowi już uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia. Jak uznał, bowiem SN w wyroku z 15 marca 2011 r. (I PK 192/10, OSNAPiUS 2012 nr 9-10, poz. 116, str. 377) utrata przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przymiotów zamieszczonych w rygorach selekcyjnych wymaga rozwiązania stosunku pracy.

podstawa prawna: Art. 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1870)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA