Teatr

Wojciech Malajkat liczy na wsparcie Donalda Trumpa

AFP
Kultura w pojedynku z polityka staje zwykle na straconej pozycji.

Najlepszym tego przykładem może być trwający w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych. Przebieg tej cenionej i przygotowywanej od wielu miesięcy z wielkim trudem przez Akademię Teatralną w Warszawie imprezy może być znacząco zakłócony. A wszystko przez wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa.

Patron honorowy Festiwalu prezydent Andrzej Duda na miejsce spotkania swego amerykańskiego gościa z warszawiakami plac Krasińskich. To sprawiło, że sąsiadująca z placem Akademia Teatralna znalazła się w miejscu wyłączonym z ruchu, pilnie strzeżonym, do którego 4 i 5 lipca dla gości Festiwalu praktycznie nie będzie wstępu. W zaistniałej sytuacji Wojciech Malajkat Rektor Akademii doceniając rolę, jaką osoba prezydenta Trumpa odgrywać będzie w tegorocznej edycji Festiwalu postanowił zaprosić go, jako gościa honorowego na tegoroczną imprezę. Wystosował więc list w imieniu Akademii Teatralnej następującej treści:

List Wojciecha Malajkata do Donalda Trumpa

Szanowny Panie Prezydencie,

Z radością dowiadujemy się, że w bezpośrednim sąsiedztwie naszej Akademii Teatralnej przemówi Pan do narodu polskiego. Odbieramy to jako wyraz szacunku dla polskiego teatru i festiwalu ITSelF, który Pańska znakomita obecność w pobliżu tym samym uświetni.

Z pewnością ucieszy Pana, że w czasie Pańskiej przemowy grupa amerykańskich aktorów z nowojorskiego Lee Strasberg Studio oraz Uniwersytetu w Michigan będzie występować na scenie w ramach festiwalu ITSelF. Co więcej, niespełna ćwierć mili od Pańskiego podium, kandydaci na Wydział Aktorski będą wyśpiewywać niezapomniane melodie z najlepszych amerykańskich musicali. Niestety, środki bezpieczeństwa, którymi objęta zostanie wówczas okolica, sprawiają, że jedyną publicznością festiwalu będą mogli zostać agenci Pańskich służb bezpieczeństwa. Gdybyśmy zostali o tym uprzedzeni, przenieślibyśmy festiwal na inny termin, ale Pańska wizyta jest dla nas zaskoczeniem.
A zatem, Panie Prezydencie, odnosimy się z wielkim szacunkiem do celu pańskiej wizyty w Polsce, a także wysoce cenimy kulturę amerykańską. Nie oczekujemy zaś niczego więcej niż wzajemności i, być może, drobnej gratyfikacji dla naszych wysiłków kulturalnych. Czy możemy liczyć na Pańskie wsparcie?

Wojciech Malajkat, Rektor

***

Mr. Donald Trump

President of the United States of America

---

Dear Mr. President,

We are thrilled to hear that you have chosen the vicinity of the Academy of Theatre to address the Polish people. We take it as a gesture of respect for Polish Theatre and the iTSelF Festival, happening on a very same date and marked by your great presence.

You'd be delighted to know that at the time of your speech, a group of American actors from Lee Strasberg Studio in New York and Michigan University will be performing on stage during iTSelF Festival at our Academy. Moreover, less than quarter of a mile from your podium, candidates for musical theater faculty, will be singing unforgettable tunes from some of the best American musicals. Unfortunately, all the security measures imposed on the whole area left us with no hope for the audience but your secret service agents. Had we know this upfront, we would have rescheduled the festival for another date, but your visit, Mr. President took us by surprise.

You see, Mr. President, we have respect for the purpose of your visit and address to the Polish nation like we have the utmost respect for the American culture. We expect no more than reciprocity and maybe small gratification for our own cultural efforts. Can we count on your support, Mr. President?

Wojciech Malajkat

Rector

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL